KWIN Glastuinbouw 2023 (boek)

€ 250,00
Op voorraad
SKU
WPR-1251-B

Voorwoord  3

Inhoud  4

Samenvatting  7

1               Sectorinformatie  8

1.1      Areaal, aantal bedrijven en bedrijfsgrootte  8

1.1.1  Areaal en aantal bedrijven  8

1.1.2  Aantal bedrijven en bedrijfsgrootte  10

1.1.3  Areaal en gewas 13

1.1.4  Areaal, bedrijfsgrootte en regio  17

1.2      Productiewaarde sierteelt in Europa  19

1.3      Areaal en productie kasgroenten in Europa  20

1.3.1  Tomaat 20

1.3.2  Paprika  21

1.3.3  Komkommer 22

1.3.4  Aardbeien  23

1.3.5  Sla  24

2               Informatie over productiemiddelen  25

2.1      Grond  25

2.2      Energie  26

2.2.1  Verbruik door de glastuinbouw  26

2.2.2  Inzet WKK  28

2.2.3  De opbouw van aardgaskosten  28

2.2.4  Gas inkopen  29

2.2.5  Elektriciteitskosten  30

2.2.6  Sparkspread  33

2.2.7  Belastingen  34

2.2.8  Voorbeeldberekening totale variabele energiekosten  36

2.2.9  Aardwarmte  36

2.3      CO₂ 38

2.3.1  CO₂-behoefte gewas 38

2.3.2  CO₂-sectorsysteem en EU-ETS  40

2.3.3  Schatting kosten en prijsontwikkeling CO₂ emissierechten  40

2.4      Licht 41

2.5      Water 42

2.5.1  Waterbehoefte gewas 43

2.5.2  Kosten water 44

2.5.3  Nutriënten  45

2.6      Duurzame productiemiddelen  46

2.7      Totale nieuwwaarde en jaarkosten duurzame productiemiddelen  62

3               Toelichting bij de saldobegrotingen en de kostprijsberekening  64

3.1      Algemeen  64

3.2      Productie  64

3.3      Opbrengsten en kostprijs 65

3.4      Prijspeil energie en CO₂  65

3.4.1  Gas- en elektriciteit 65

3.4.2  CO₂  65

3.5      Toegerekende kosten (directe kosten) 65

3.5.1  Definitie  65

3.5.2  Plantmateriaal 66

3.5.3  Substraat 66

3.5.4  Elektriciteit 66

3.5.5  CO₂-inkoop  66

3.5.6  Overige materialen  67

3.5.7  Teeltarbeid  67

3.5.8  Werk derden  67

3.5.9  Afvoer teeltafval 67

3.5.10 Vrachtkosten (Transport) 67

3.5.11 Fust en verpakking  67

3.5.12 Afzetkosten  67

3.5.13 Rente omlopend vermogen  67

3.5.14 Meerjarige gewassen  67

3.5.15 Water 67

3.6      Indirecte kosten  68

3.6.1  DPM en grond  68

3.6.2  Gasverbruik en elektriciteitsproductie  68

3.6.3  Gewasbescherming  68

3.6.4  Algemene kosten en algemene uren  68

3.7      Arbeidsbegrotingen en kosten  69

3.8      Saldo, netto bedrijfsresultaat, marge en rentabiliteit 69

3.9      CO₂ voetafdruk  71

3.10     Uitgangspunten saldobegrotingen  71

4               Aanvullende toelichting begroting saldo en bedrijfsresultaat potplanten  73

4.1      Soorten ruimtebenutting  73

4.1.1  Technische ruimtebenutting  73

4.1.2  Organisatorische ruimtebenutting  73

4.2      Gebruik van de saldo en bedrijfsresultaat begrotingen  74

4.3      Toelichting kostenposten  74

4.4      Toelichting arbeidsgegevens potplanten  75

5               Saldobegroting en kostprijsberekening groenten  77

6               Saldobegroting en kostprijsberekening snijbloemen  79

7               Saldobegroting en kostprijsberekening potplanten  81

8               Saldobegroting en kostprijsberekening perk- en kuipplanten  83

9               Vertalingen  84

9.1      English translation  85

9.2      La traduction Française  87

9.3      Traduccion Española  89

9.4      Deutsche Übersetzung  91

Literatuur en bronnen  95

Edities Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw (KWIN)  96

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Heeft u vragen over onze producten? U kunt ons bereiken via webshop.kwin@wur.nl of stel u vraag aan de specifieke onderzoeker.

Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw is een regelmatig verschijnende periodiek met actuele informatie over onder meer productie, prijzen van producten en productiemiddelen. Voor teeltplannen en investeringsplannen economische cijfers, de saldobegrotingen met daarin de opbrengsten en teelt gebonden kosten opgenomen.

De opgenomen informatie in dit boekwerk is in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor bij het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor glastuinbouwbedrijven door de tuinder zelf of samen met voorlichtings- en adviesinstellingen.

Daarnaast is de informatie ook van belang voor diegene die direct of indirect bij de glastuinbouw betrokken zijn, zoals toeleveranciers, boekhoudbureaus, banken en scholen.

De 27ste versie 2023 is een aangepaste versie ten opzichte van eerdere jaren. In dit exemplaar zijn opgenomen:

-        Informatie over arealen, aantal bedrijven en bedrijfsgrootte voor de sector en de belangrijkste gewassen in Nederland en een inschatting voor de EU-landen

-        Inschatting van de productie van verschillende belangrijke teelten in Europa

-        Investeringskosten van duurzame productiemiddelen (DPM)

-        Begrotingen van het saldo en kostprijs per periode van de belangrijkste glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten

-        CO₂ voetafdruk per teelt en de invloed van de verschillende productiemiddelen.